Workshops og temadage

PAR3 designer og gennemfører workshops og temadage om brugerinddragelse, empowerment og kvalitetsudvikling i samarbejde med kunden. Vi bidrager med viden og metoder i inddragelse og vi tilrettelægger workshops, så de opnår de specifikke mål, som formuleres sammen med kunden. Vore workshops har høj deltageraktivitet, anvender cases og eksempler og retter sig mod deltagernes egen praksis.

Eksempler på workshops og temadage:

  • Videndag om inddragelse af pårørende for Ældresagen med deltagelse af en lang række organisationer, herunder Danske Patienter, Pårørende i Danmark, Parkinssonforeningen, Alzheimerforeningen, Kræftens Bekæmpelse, FOA og Dansk Sygeplejeråd.
  • Workshop om patientinddragelse for MSD samt Gastroentorologisk og Rheumatologisk Afdeling, Ålborg Hospital.
  • Workshop om strategi for styrkelse af patientens egen rolle i behandlingen for Region Sjælland.
  • Strategidag om patientinddragelse for Neurologisk Afdeling, Vejle
  • Ledelsesseminar om patientinddragelse for Hospitalsenheden Vest.