Vi samarbejder om effektive løsninger

PAR3 hjælper med at sikre design af brugerinddragelsen, så den bliver effektiv og hænger sammen med praksis og andre vigtige dagsordener i organisationen. Et samarbejde med os er en støtte til hurtigere at nå dine mål. Vi sætter os grundigt ind i vore kunders organisation og aktuelle udfordringer. Vi har en bred erfaring som konsulenter i sundhedssektoren, og kan trække på et stort udvalg af redskaber og metoder indenfor brugerinddragelse, innovation, ledelse, organisationsudvikling, procesforbedringer og Lean. Vi arbejder med en undersøgende tilgang, hvor det at få en fælles opfattelse af problemet bliver afsættet for et godt samarbejde om løsningen.

Vi har løst opgaver indenfor brugerinddragelse, tværsektorielt samarbejde, interprofessionel læring, telemedicin, empowerment og procesforbedringer.