Metoder og værktøjer der skaber læring

PAR3 har udviklet konkrete redskaber til at skabe læring og styrke samarbejdet om inddragelse af brugere. Nogle af dem kan du bruge uden videre. Andre metoder bruger vi sammen med kunderne i workshops og forandringsprojekter.

Vi giver inspiration og vejledning til hvordan I får succes med at styrke samarbejdet med borgere, patienter og pårørende. Vi har ekspertisen til at vejlede Jer om, hvordan brugerinddragelse kan tilpasses de lokale forhold og brugergrupper.

PAR3 kan hjælpe jer med en kickstart på brugerinvolverende kvalitetsforbedring. Det er nemt at komme igang!