Uddannelse i patientologi

PAR3 har nu afsluttet det 4. forløb diplomuddannelse i patientologi for sygeplejersker i kommuner. Sygeplejerskerne lærer metoder til at undersøge borgernes ressourcer og invitere til samarbejde, der styrker borgernes handlekompetencer. Der er masser af aha-oplevelser og engagement. Deltagerne får øje på nye muligheder for at bruge deres faglighed.
Faget patientologi indeholder teori om empowerment og inddragelse, og de studerende får metoder til at skærpe deres indsigt i borgernes liv med kronisk sygdom. Hjemmesygeplejersker og fysioterapeuter fra vores uddannelsesforløb rapporterer, at undervisningen giver dem brugbare redskaber til at samarbejde med borgerne og deres pårørende.
Patientologi udbydes under Diplom i Sundhed af University College Sjælland.

Styrk kommunikationen med læringsspil

18-01-2019

Når læringsspil omhandler virkelighedsnære situationer kan deltagerne opdage nye måder at handle og kommunikere på. Læringsspillet Decision Point simulerer en travl aftenvagt på en hjertemedicinsk afdeling, og deltagerne skal samarbejde om at prioritere kliniske beslutninger. Kvalitetschef på Holbæk Sygehus Lone Terp siger om spillet:

”Decision Point fungerer rigtig godt. Hver eneste gang vi har spillet det – uanset afdeling – har det været vedkommende og relevant for medarbejderne. Spillet giver mening i alle mulige sammenhænge, og medarbejderne bliver engagerede.”

Se film om læringsspillet

Invitation: lær om læringsspil

14-05-2018

Har du lyst til at få et indblik hvordan du kan bruge læringsspil i sundhedssektoren? Så kom til PAR3s workshop.

Workshop om læringsspillet Decision Point afholdes 12. juni 2018 kl. 15-17 hos PAR3 tæt på Hovedbanegården.

Læringsspil vinder hastig udbredelse som redskab til kompetenceudvikling i sundhedssektoren. Vi glæder os til at slå dørene op for en eftermiddag, hvor vi fortæller om effekten af læringsspil, og hvor vi deler erfaringer om brug af læringsspil i sundhedssektoren.

Læs mere her

Læringsspil styrker kommunikation og patientsikkerhed

23-03-2017

Holbæk Sygehus bruger læringsspillet Decision Point til at styrke kompetencer i kommunikation og patientsikkerhed på tværs af faggrupper. PAR3 uddanner sundhedspersonale i at facilitere læringsspillet. “Det helt geniale ved dette spil er alle de små dilemmaer og refleksioner, som er nødvendige for at deltagerne kommer videre i spillet. Spillet understøtter deres læring på en meget engagerende måde,” sige Heidi Lemb, klinisk uddannelseskonsulent, Holbæk Sygehus.