Tværsektorielt samarbejde skaber sammenhæng

Stadig kortere indlæggelser gør ledelse og samarbejde på tværs af sektorer til en kritisk faktor for kvalitet i behandling og forløb. Det er i overgange at der opstår fejl og kommunikationsbrist. For at skabe oplevelser af sammenhæng og kontinuitet for brugerne er der brug for koordinering på tværs af enheder og sektorer.

PAR3 har erfaing med tiltag, som fremmer samarbejdet på tværs og har været forfattere på Region Hovedstadens Idékatalog: Inspiration til aktiviteter, der styrker det tværsektorielle samarbejde, se link nedenfor