Interproffessionel læring og samarbejde

Vejen til bedre kvalitet og patientsikkerhed er samarbejde – på tværs af faggrænser og overgange og med brugerne som samarbejdspartnere. Høj kvalitet i patientforløb bygger på en kultur, hvor personalet ser ud over eget speciale, afdeling eller ”silo” og skaber gode rammer for forventningsafstemning om det næste, der skal ske.

Kontinuitet og sammenhæng opstår, når professionelle tager ansvar for helheden sammen med brugerne.

PAR3 er inspireret af tankegangen i ”Interprofessionel Læring og Samarbejde”, som er en vej til bedre kvalitet gennem effektiv kommunikation om arbejdsprocesser og forløb på tværs af fagprofessioner. Vi bidrager til udviklingen af modeller for bedre sammenhæng i forløb på tværs af professioner og sektorer . Og så deler vi viden frit med andre, som er optaget af dette. Ved selv at deltage i faglige netværk og konferencer i Danmark og udlandet, holder vi ”fingeren på pulsen” og sikrer høj kvalitet i vores egen opgaveløsning.