Læringsspil om patientsikkerhed

Decision Point er et læringsspil, der sætter fokus på samarbejdet om kliniske prioriteringer og patientsikkerhed i pressede situationer. Deltagerne træner samarbejde, kommunikation og beslutningstagning i spillet. Decision Point træner non-tekniske kompetencer og er velegnet til at skabe læring i samarbejdet om komplekse patientcases på tværs af faggrupper.

Læringsspillet er en effektiv løftestang for forbedring af kommunikationskulturen og bidrager dermed til at styrke patientsikkerheden.

Om spillet og målgruppen
Decision er et brætspil, som spilles i grupper på 5-6 deltagere. Det tager ca. en time at spille spillet.

Spillet simulerer en vanskelig vagt på en hospitalsafdeling, hvor deltagerne bliver tvunget til at prioritere ressourcer og vælge den bedst mulige løsning med hensyn til patientsikkerhed og patientoplevet kvalitet. Spillet fungerer som et “spejl” på kommunikationskulturen og kan skabe afsæt for erkendelse og forbedringer. Læringen fra spillet sker, når deltagerne drøfter, hvordan erfaringerne fra spillet kan omsættes til deltagernes samarbejde i praksis.

Spillet kan bruges i forskellige sammenhænge til at skabe læring om patientsikkerhed, tværfaglig kommunikation og samarbejde. Det egner sig til temadage, seminarer, afdelingsmøder, kurser i patientsikkerhed m.v., hvor deltagerne spiller sammen i hold, der konkurrerer mod hinanden. Spillet skaber en platform for at medarbejdere på tværs af faggrupper får viden om hinandens opgaver.

Decision Point er udviklet i et tæt samarbejde mellem Hvidovre Hospital og Copenhagen Game Lab.

Se film om Decision Point her