Patient empowerment

Patient empowerment handler om at borgerne bliver styrket i at mestre deres egen helbredsmæssige tilstand. Patient empowerment giver patienter med kronisk sygdom øget kontrol og evne til at leve med sygdom.

Empowerment skabes i en dynamisk interaktion mellem borger og sundhedsvæsen. Det forudsætter sundhedsvæsenet giver borgerne muligheder for at tilegne sig viden, forstå og handle i forhold til sin sygdom. Og det forudsætter en relation mellem patienten og den sundhedsprofessionelle, hvor der lyttes til patientens præferencer og hvor dennes ressourcer bruges.

PAR3 arbejder med udvikling af samarbejdsrelationer og partnerskaber mellem sundhedsprofessionelle og brugere, som fremmer patient empowerment. Vi leverer workshops, udviklings- og kursusforløb om patient empowerment til hospitaler og kommuner.