Innovation der skaber værdi for brugerne

PAR3 faciliterer udviklingsprocesser, hvor brugernes viden bidrager til kvalitetsforbedringer.

Vi arbejder ud fra grundprincipperne i Erfaringsbaseret Design (EBD), hvor personale og brugere samarbejder om at forstå brugernes oplevelser og forbedre de forhold, som har betydning for kvaliteten. EBD er udviklet af National Health Service i England på baggrund af karakteristika ved succesfulde,  innovative virksomheder. Værktøjskassen med metoder er stor, og der udvælges redskaber som passer til specifikke situationer.

Erfaringsbaseret Design i fire faser

  1.  Undersøge erfaringer af brugeres og personalets oplevelse, fx ved storytælling, feedback postkort, interview, m.v.
  2. Forstå og reflektere over brugerens oplevelser med ydelsen, blandt andet med fokus på følelser i de specifikke berøringsflader som opstår mellem brugeren og ”systemet”. Touchpoint analyser, fokusgrupper og faciliterede feedback møder er anvendelige metoder.
  3.  Udvikle og forbedre den brugeroplevede kvalitet – i et ligeværdigt samarbejde mellem personale og brugere. Finde frem til nye løsninger og praksisser sammen med brugerne, fx ved innovationsworkshops og ved at brugere deltager i arbejdsgrupper.
  4. Måle og fastholde forbedringen således at den forankres i organisationskulturen, fx med brugerpaneler, brugerundervisning for nyansatte, monitorering af indikatorer, supervision og strukturerede tavlemøder.

PAR3 har hjulpet akutmodtagelsen på Psykiatrisk Center Ballerup til at løfte kvaliteten. EBD metoderne blev brugt i kombination med Lean. Direktør Jan Toft: ’Aldrig har jeg set så stor en forandring på 6 måneder’.  (Projekt gennemført i 2011)