Brugerinddragelse

Brugerinddragelse kan bidrage til bedre kvalitet og effektivitet i behandling og samtidig skabe øget jobtilfredshed. Brugerbegrebet dækker både raske mennesker med kroniske tilstande, akut syge, og pårørende, idet alle er parter i at få behandlingsforløb til at lykkes.

For at få varig effekt og forandre kulturen er det nødvendigt at arbejde med brugerinddragelse på flere niveauer. PAR3 arbejder med en model for ledelsesindsatsen på tre niveauer:

  • Mødet mellem sundhedsprofessionel, patient og pårørende. Ledelsesopgaven er at sikre det gode samarbejde mellem behandler og bruger, blandt andet ved at sættefokus på fælles beslutningstagning.
  • Rammer for brugernes aktive deltagelse: brugere og pårørende inddrages i udvikling af arbejdsgange, patientkommunikation og patient empowerment.
  • Udvikling af en kultur for systematisk inddragelse og forbedring af kvalitet: brugerne inddrages systematisk i strategisk udvikling fx gennem bruger- og pårørenderåd.

Systematisk inddragelse af brugerne giver gevinster på flere fronter. Det bidrager først og fremmest til bedre sammenhæng i forløb og øget patientoplevet kvalitet. Men det medvirker samtidig til et styrket samarbejde på tværs af faglige og organisatoriske grænser og til øget effektivitet og faglig tilfredshed.