Bliv bedre til inddragelse af patienter og pårørende

Det behøver ikke at være svært at inddrage brugerne systematisk. PAR3 har solid viden om bruggerinddragelse i sundhedssektoren. Vores store netværk holder os opdateret på nye metoder og erfaringer. Med vores hjælp får I maksimalt udbytte af inddragelsesmetoder, som vi ved der er gode erfaringer med, fx:

 • Storytelling
 • Semi-strukturerede interviews
 • Videooptagelser
 • Værdistrømsanalyser / I patientens fodspor
 • Fokusgruppe interviews
 • Patientfeedbackmøder
 • Fælles beslutningstagning
 • Involverende stuegang
 • Innovationsworkshops
 • Ledelsesrunder
 • Brugerråd

Kickstart med en tværfaglig workshop

PAR3 kan hjælpe en afdeling med sammen at vurdere, hvilke metoder der vil give mest effekt hos jer med en effektiv anvendelse af ressourcer. Forskellige faggrupper ser forskelligt på kvalitet og inddragelse, og en tværfaglig workshop kan give jer en god fælles forståelse. Her kan mål og midler afklares og I får inspiration og vejledning i hvilke inddragelses-tiltag det vil være mest hensigtsmæssigt at arbejde med. Brugerinddragelse kan blive en strategisk løftestang for kvalitetsforbedringer. Skal vi planlægge jeres næste personaleseminar sammen?