Lean principper til mærkbare kvalitetsløft

Lean er en ledelsesfilosofi. Formålet med Lean i sundhedsvæsenet er at skabe mest mulig værdi for patienterne med færrest mulige ressourcer. Det betyder, at ressourcerne skal bruges hvor de gavner patienterne mest. Medarbejder-involvering og patientinddragelse er helt essentielle forudsætninger for at afdække forbedringsmulighederne. Netop derfor er Lean ikke velegnet som  besparelsesmetode, selv om mange projekter i sundhedsvæsenet har haft det sigte.

PAR3 anvender udvalgte Lean metoder hvor det er relevant til at højne kvaliteten og sikkerheden for patienter og pårørende og skabe en kultur, der har et løbende fokus på forbedringsmuligheder.

Lean værktøjskassen er stor, og omfatter blandt andet tavlemøder, visuelt overblik over driftsstatus, værdistrømsanalyse, flow-skabende driftsprincipper og 5S til indretning af fysiske rum.

“Jeg har hørt meget om Lean tidligere, men først nu forstår jeg hvad det går ud på!” (Leif Panduro, deltager på OLAU kursus, i dag centerdirektør på Rigshospitalet.)