Kvalitetsudvikling

Brugerne har unik viden, som kan bidrage til at forbedre kvaliteten af patientforløb. Brugeren er den eneste, som oplever hele forløbet og som møder de mange sundhedsprofessionelle, som ofte er involveret, når det drejer sig om kronisk sygdom.
Patienter besidder fire slags viden:

  • Hvad der er vigtigt i deres liv: værdier, livsstil og håb
  • Hvordan symptomer opleves
  • Viden om forløbet
  • Nogle patienter har sundhedsfaglig indsigt

Systematisk inddragelse af brugernes viden giver gevinster på flere fronter. Det bidrager til bedre sammenhæng i forløb og øget patientoplevet kvalitet. Samtidig medvirker det til et styrket samarbejde på tværs af faglige og organisatoriske grænser, til øget effektivitet og faglig tilfredshed.