PAR3's kunder og opgaver

UCSJ – University College Sjælland

Undervisning i diplomfaget “Patientologi”, et fag, som giver indblik i teorier om det at være syg og giver de studerende metoder til at styrke deres faglighed gennem inddragelse af borgernes ressourcer. 4 forløb er gennemført. Deltagerne var sygeplejersker i  den kommunale hjemmepleje i Region Sjælland.

Region Hovedstaden

Udarbejdelse af Idékatalog over aktiviteter, der styrker samarbejdet på tværs af sektorer. Inspirationshæftet blev baseret på en analyse af erfaringer med tværsektorielle initiativer i Region Hovedstaden. Find kataloget her.  

Undervisning på lederuddannelsens modul “Ledelse af patientforløb” omkring inddragelse af patienter i innovation og udviklingsarbejde.

Ældre Sagen

Foredrag og facilitering af heldagsworkshop om pårørende med opsamling i rapportform.

WHO – World Health Organization

Katrine Kirk har holdt forskellige foredrag om hvordan patienter kan bidrage til patientsikkerhed på internationale konferencer, efter invitation af WHO. Det seneste var en keynote ved International Radiation Protection Agencys konference i Geneve, 2014.

Sundhedsstyrelsen

PAR3 har – i samarbejde med Dr. med Johan Kjærgaard – skrevet “Håndbog i implementering af Nationale Kliniske Retningslinjer.” Her er der gode råd at hente for ledere og klinikere, der har ansvar for at ændre praksis på en afdeling eller i et patientforløb, så NKR anbefalingerne overholdet.

CBS – Copenhagen Business School

Kvalitetsledelse i sundhedssektoren. Valgfag på Master of Public Health uddannelsen, som Katrine Kirk har undervist på igennem flere år.

Region Sjælland

Undervisning i patientsikker kommunikation på kommunikationskurser for læger i klinisk basisuddannelse.

Workshops for ernæringsansvarlige på Roskilde og Køge Sygehuse om hvordan patienter og pårørende i højere grad inddrages i at sikre optimal ernæring under indlæggelser. PAR3s dilemmakort understøttede idéudviklingen.

Hospitalsenheden Vest

Lederseminar for direktion of afdelingsledelser om patientinddragelse. PAR3 planlagde og faciliterede foredrag og workshops der skulle motivere og inspirere lederne til at inddrage patienter og pårørende i at forbedre kvaliteten.

Region Hovedstaden Psykiatri

Sparringspartner på udvikling af en strategi for en brugerdeltagende psykiatri. PAR3 faciliterede en række workshops, hvor medarbejdere, ledere og brugere har bidraget til udvikling af strategien.

Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Katrine Kirk fra PAR3 har (i 2011, kort før PAR3 blev stiftet) lavet interviewundersøgelsen “Den gode dialog, når noget går galt” som indgik i det forberedende arbejde for etableringen af patientombuddet. Hun stod også for konceptudvikling og pilottest af feedback postkort. Læs også om dem på VIS.dk.

Lægeforeningen – forandringsledelse for overlæger

Katrine Kirk var igennem 3 år fagansvarlig underviser på kursusmodulet “Forandringsledelse af procesforbedringer” på overlægernes administrationsuddannelsse (OLAU) indtil denne blev nedlagt i 2011. Dorthe Tilsted, daværende kvalitetschef i Region Midt, var medunderviser.

Falck

Kursus i proceskortlægning (arbejdsgangsanalyse med flowchart dokumentation) samt udarbejdelse af vejledning til proceskortlægning til Falcks interne konsulenter.

Feedback fra kunder:

“Lederseminaret har været en fantastisk dag; den har været meget mangfoldig. Og det har det fordi den har talt til både hjerne og hjerte, og det er det der skal til, hvis der skal ske nogle forandringer. Vores ledergruppe har fået et billede af hvad vi har gang i, og hvor man kan søge yderligere viden. Det har været utroligt godt!” (Ida Götke, sygeplejefejlig direktør, Hospitalsenheden Vest)

”Kære Lene, Vi var meget begejstrede for eftermiddagen. Jeg læste tilbagemeldingerne fra deltagerne, og der var lutter roser. En skrev bedste dag længe! En anden skrev: Rigtig inspirerende dag med Lene, der var god afveksling med undervisning og inddragelse. Patientinddragelse kan med fordel være et emne der berøres mere.” (Jeanette Henriksen, Kvalitetskonsulent, Hospitalsenheden Vest)

”PAR3 har leveret kvalitetsarbejde indenfor en meget stram tidsramme, hvor det har været en fordel, at de har kunnet trække på deres store viden om feltet. Lene og Katrine har desuden udvist stor professionalitet og fleksibilitet i arbejdet med opgaven. Jeg ser frem til at arbejde sammen med PAR3 en anden gang.” (Aino Homann Nielsen, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden om idekataloget)

“Today during the closing ceremony Rolf Michel, the Chair of the Congress Programme Committee made a presentation with the congress highlights from all 5 days, without any names of speakers…except for “Mrs Katrine Kirk” …as an example of a message to take home (Medical applications of radiation as “the” example where patients and health care providers should work together to establish, maintain and improve radiation safety culture) “  (Dr María del Rosario Perez, Scientist, Radiation Programme, WHO)

”Kære Katrine, Du er en rigtig god formidler. Du virker rolig og tydelig og du nåede dit budskab (som jeg forstod det): venner, der er rigtig mange måder at inddrage patienterne på. Og du gav jo en rigtig god indføring i de mange metoder, på den tid, du var givet. ” (Vibeke Krøll, vicedirektør på Skejby Sygehus)