Brugerindragelse er nøglen til kvalitetsforbedring

PAR3 hjælper sundhedssektoren til at få maksimalt udbytte af brugerinddragelse. Vi er specialister i patientinddragelse, empowerment og fælles beslutningstagning. Vi tilbyder støtte til inddragelsesprocesser, design af inddragelsesmetoder og gennemførelse af forbedringstiltag.

Brugerne har som modtagere af sundhedsydelser en unik viden om, hvor der bør sættes ind for at opnå større kvalitet. Brugere, hvad enten de er patienter, pårørende eller raske ”kunder”, kan bidrage til at styrke kvaliteten og patientsikkerheden for sig selv og for andre. Der er mange måder at inddrage brugerne på, og PAR3 har erfaring i og redskaber til at facilitere inddragelsesprocesser og omsætte dem til bedre kvalitet. Vi fokuserer på at udvikle en brugerorienteret tilgang, hvor brugerinddragelsen er systematisk og en del af kulturen.