Foredrag som øger viden, inspirerer og motiverer

Vi holder foredrag og debatoplæg indenfor det overordnede tema brugerinddragelse, empowerment og kvalitetsudvikling. Vi bruger konkrete eksempler til at illustrere generelle pointer, og vi involverer deltagerne mest muligt, hvad enten der sidder ti eller to hundrede. Eksempler på foredragsemner:

  • Patienten som samarbejdspartner i eget forløb: hvordan kan der skabes rammer for fælles beslutningstagning?
  • Brugerinddragelse – med fokus på hvordan man kan etablere et samarbejde mellem patienter, pårørende og personale om at udvikle kvaliteten
  • Patientoplevet kvalitet – en udforskning af begrebet og sammenhængen med klinisk og organisatorisk kvalitet
  • Ledelse af den brugervenlige organisation
  • Den gode dialog når noget går galt: Bliv bedre til at håndtere de utilfredse patienter
  • Samarbejdet med den videbegærlige patient – udfordringer og muligheder når patienter og pårørende ”går på nettet”.

Feedback fra kunder:
”Kære Katrine, Du er en rigtig god formidler. Du virker rolig og tydelig og du nåede dit budskab (som jeg forstod det): venner, der er rigtig mange måder at inddrage patienterne på. Og du gav jo en rigtig god indføring i de mange metoder, på den tid, du var givet. ” (Vibeke Krøll, vicedirektør på Skejby Sygehus)

”Kære Lene, Vi var meget begejstrede for eftermiddagen. Jeg læste hurtigt tilbagemeldingerne fra deltagerne, og der var lutter roser. En skrev bedste dag længe! En anden skrev: Rigtig inspirerende dag med Lene, der var god afveksling med undervisning og inddragelse. Patientinddragelse kan med fordel være et emne der berøres mere.” (Jeanette Henriksen, Kvalitetskonsulent, Hospitalsenheden Vest)