Få implementering til at lykkes skridt for skridt

PAR3 samarbejder tæt med kunder om forandringsprojekter, som tilstræber en højere kvalitet og bedre ressourceudnyttelse. Vi tager afsæt i patienternes og de pårørendes oplevelser og erfaringer for at identificere forbedringsmuligheder.

Vi har en stor ”værktøjskasse” at trække på, når vi tilrettelægger projekter. Vi kan, i tæt samarbejde med jer:

  • Designe projektforløb, så de bliver målrettede og overskuelige
  • Anvende forskellige metoder til inddragelse af patienter og pårørende i processen
  • Anvende Lean teknikker til at analysere og skabe mere effektiv drift
  • Facilitere workshops og gruppeprocesser, så alle involveres i at nå et fælles mål
  • Coache organisationens leder til at stå i spidsen for forandringerne.

Vi tilbyder at give støtte og sparring til projektleder og -gruppe og hjælper med at skabe forankring i organisationen. Kontakt os for at høre om “klippekort til projektleder coaching”.