Fælles beslutningstagning

Sundhedsloven stiller som krav, at patienter inddrages i beslutninger, som vedrører deres sygdom, behandling, og plejeplan. Men praksis viser, at det ikke altid sker. Fælles beslutningstagning er et sæt principper, som sikrer at patientens viden bliver bragt i spil og forbedrer kvaliteten af beslutninger om behandling.

Modellen for fælles beslutningstagning er udviklet til anvendelse i læge-patient forholdet omkring behandlingsbeslutninger, men principperne kan med fordel også anvendes i andre beslutningssituationer. Fælles besluningstagning sker i fire step:

  1. Gøre valg og beslutningssituationen tydelig
  2. Præsentere alternativer
  3. Give patienten støtte til at forstå konsekvensen af hvert alternativ
  4. I dialog med patienten støtte vedkommende i at træffe en beslutning

Det er veldokumenteret, at der er stort udbytte ved at arbejde efter principperne i fælles beslutningstagning. For det første kommer patientens viden og præferencer med i beslutningsgrundlaget, hvilket giver bedre kliniske beslutninger og mere tilfredse patienter. Endvidere betyder patientens ejerskab til behandlingsplanen bedre ”compliance”,  skaber bedre kliniske resultater og giver bedre anvendelse af ressourcerne.

PAR3 tilbyder støtte til at implementere fælles beslutningstagning på hospitalsafdelinger, i kommuner og i lægepraksis.