Facilitering

PAR3 har stor erfaring med at facilitere alle typer møder, så udbyttet bliver højst muligt. Vi kan facilitere arbejdsmøder for små grupper og konferencer for flere hundrede. Vores uddannelse og erfaring i facilitering gør det muligt for os at anvende en stor vifte af metoder til at skabe deltagerinvolvering og højt udbytte af møderne.

At facilitere betyder ”at gøre lettere”. Når det er vigtigt at nå et bestemt mål med et møde, kan en god facilitator sikre, at mødets indhold og afvikling afstemmes i forhold til formålet. Facilitatoren gør det muligt for alle at deltage fuldt ud i mødet uden også at skulle bekymre sig om selve mødeledelsen. Hvis der er stærke meninger eller forskellige synspunkter i en gruppe kan en udenforstående facilitator øge sikkerheden for, at alle føler sig hørt og forstået.

For yderligere information kontakt PAR3 her