Skab læring med cases fra praksis

Dilemmakort er et dialogværktøj til sundhedspersonale. Små cases beskriver situationer med vanskelige valg, som sundhedsprofessionelle møder i hverdagen. Dilemmakort inviterer til at se praksis med patientens øjne, de rummer spørgsmål til refleksion som åbner for at drøfte adfærd og holdninger overfor patienter og pårørende. Casene giver et neutralt afsæt for at drøfte genkendelige problemstillinger og er derfor et godt redskab til læring på tværs af faggrupper.

PAR3 har udviklet 30 cases fra hospitaler, hjemmepleje, plejehjem såvel som situationer i samarbejdet på tværs af sektorer. Dilemmakort kan anvendes fleksibelt ved en temadag, et afdelings-, afsnits- eller gruppemøde.

Dilemmakort leveres som pdf fil og koster 2.000 kr. ekskl. moms til fri brug i hele organisationen.