Sæt borgerens ressourcer i spil og skab bedre kvalitet

PAR3 er en konsulentvirksomhed med en vision for et bedre sundhedsvæsen. PAR3 står for ‘3-vejs partnerskaber’ mellem patienter, pårørende og professionelle i sundhedssektoren.

Partnerskabs-kulturen er afgørende for kvaliteten i sundhedsydelserne. Vi arbejder for at styrke samarbejdet mellem alle, som medvirker i et vellykket behandlingsforløb – fra patienter og pårørende til ansatte i hjemmeplejen, praktiserende læger og sundhedsprofessionelle på hospitaler.

PAR3 brænder for at inddrage borgernes ressourcer og skabe bedre kvalitet. Vi hjælper med at udvikle veldrevne organisationer med høj patienttilfredshed og faglig stolthed i et godt arbejdsklima. Vi faciliterer udviklingsprocesser, hvor videndeling er afsættet for markante forbedringer af den patientoplevede kvalitet. PAR3 er specialister i kvalitetsudvikling, som inddrager sundhedssektorens ‘kunder’ – hvad enten vi kalder dem borgere, patienter eller pårørende.

Læringsspil styrker kommunikation og patientsikkerhed

23-03-2017

Holbæk Sygehus bruger læringsspillet Decision Point til at styrke kompetencer i kommunikation og patientsikkerhed på tværs af faggrupper. PAR3 uddanner sundhedspersonale i at facilitere læringsspillet. “Det helt geniale ved dette spil er alle de små dilemmaer og refleksioner, som er nødvendige for at deltagerne kommer videre i spillet. Spillet understøtter deres læring på en meget engagerende måde,” sige Heidi Lemb, klinisk uddannelseskonsulent, Holbæk Sygehus.

Par3 arbejder med patientkommunikation

29-04-2016

Ortopædkirurgisk afdeling på Bispebjerg Hospital vil styrke patientkommunikation. Hvor er afdelingens styrker i kommunikationen og hvor trykker skoen? Hvordan kan ledere i praksis arbejde med afdelingens kommunikationskultur? Par3 gennemfører en række ledelses- og medarbejderseminarer, som giver læringsrum til at styrke kommunikationen i praksis.

Rehabiliterende kompetencer

Par3 faciliterer i øjeblikket et kompetenceudviklingsforløb af plejepersonalets rehabiliterende indsats på Apopleksienheden, Neurologisk afdeling på Glostrup Hospital. Forløbet gennemføres i samarbejde med Phd-studerende Mia Ingerslev Loft, som har skabt et stort empirisk fundament igennem sin forskning på afdelingen. Dette bidrager til en solid og praksisrelateret faglighed når vi opsætter opgaver og rum til at styrke den rehabiliterende indsats.